Subsidie Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel


Voor wie

Buurtbusverenigingen in Overijssel die worden genoemd in tabel 1 bij deze subsidieregeling.

Wat

Subsidie voor de activiteiten die bijdragen aan de bereikbaarheid in gebieden waar, als gevolg van de veranderingen in het openbaar vervoer, minder of geen bussen meer rijden.

Waarvoor

Voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbusverenigingen of -stichtingen in Overijssel.

Een buurtbus is een vorm van openbaar vervoer, waarmee dunbevolkte gebieden of wijken volgens een vaste route en dienstregeling verbonden worden.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Wilt u een buurtbusvereniging of -stichting oprichten?

Vraag een verkennend gesprek aan via e-mail: postbus@overijssel.nl.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.