Subsidie Niet actief beveiligde overwegen (NABO)


Voor wie

Voor de gemeenten Borne, Deventer, Hof van Twente en Olst-Wijhe.

Wat

Subsidie voor het opheffen, beveiligen of het realiseren van een eenvoudige alternatieve voorziening voor een Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO). De overweg moet openbaar toegankelijk zijn.

Waarvoor

Voor het opheffen, beveiligen of het realiseren van een eenvoudige alternatieve voorziening van een openbaar toegankelijke NABO.

Met een eenvoudige alternatieve voorziening worden onder andere een wandelbuis, veetunnel of spoortrap bedoeld. Een fietstunnel of een autotunnel is niet aan te merken als een eenvoudige alternatieve voorziening. Als andere alternatieve maatregelen nodig/effectiever zijn, vraagt dit om een besluit van Gedeputeerde Staten.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.