Subsidie Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 (Ubs 3.10)


Voor wie

De partners van het Energieprogramma. Dit zijn:

  • Natuur en Milieu Overijssel;
  • VNO-NCW; en
  • Bio-energiecluster Oost-Nederland.

Waarvoor

Voor de activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het Energieprogramma.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: de regeling is gewijzigd!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem eerst contact op met de programmaleider Energieprogramma. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Mw. Aletta Hollander-de Ruiter
Tel.: 038 499 8219
E-mail: A.Hollander-d.Ruiter@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.