Subsidie Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 (Ubs 3.10)


Voor wie

De partners van het Energieprogramma. Dit zijn de volgende organisaties:

  • Natuur en Milieu Overijssel;
  • VNO-NCW;
  • MKB Nederland; en
  • Bio-energiecluster Oost-Nederland.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het Energieprogramma.

Waarvoor

Voor de volgende activiteit:

  1. Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het Energieprogramma.

Deze activiteiten kunnen niet aangevraagd worden, er is geen budget.

  1. Het opstellen van een energiestrategie.
  2. Procesbegeleiding bij bovengemeentelijke energieprojecten.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: er kan alleen voor activiteit 1 aangevraagd worden

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem eerst contact op met de programmaleider Energieprogramma. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Mw. Aletta Hollander-de Ruiter
Tel.: 038 499 8219
E-mail: A.Hollander-d.Ruiter@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?