Subsidie Logistieke biomassaprojecten (Ubs 3.4)


Voor wie

Organisaties, ondernemingen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor het organiseren, plannen, leiden en uitvoeren van het oogsten en transporteren van biomassa en bio-energie.

Bio-energie is elektriciteit, warmte of gas die gewonnen wordt uit organisch materiaal. Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib en mest.

Waarvoor

Voor de uitvoering van nieuwe logistieke biomassaprojecten. Het doel is de biomassawaardeketen te sluiten en nieuwe energie uit biomassa te produceren.

Onder een logistiek biomassaproject verstaan wij: een project voor het uitvoeren van een nieuwe biomassaketen met de activiteiten organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom biomassa. Onderdelen van een logistiek project zijn stappen als: inzameling van biomassa, voorbewerking, tussenopslag, transport, bewerking van biomassa en distributie van warmte, elektriciteit of biobrandstoffen naar de eindafnemer.

Informatie over de subsidie