Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing (TENDER) (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor privaatrechtelijke rechtspersonen of maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten en waterschappen kunnen niet meer aanvragen.

Wat

Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie A en voldoen aan de in de energielijst gestelde technische eisen.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie B en voldoen aan de in de energielijst gestelde technische eisen.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Informatie over de vaststelling van de subsidie

U stuurt bij uw aanvraag tot vaststelling een ingevulde factsheet mee na afronding van uw project. U kunt het als bijlage uploaden in het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’. Dit formulier is te vinden op onze website Indienen rapportages, wijzigings- en vaststellingsverzoek.

Uitslagen vorige tenders

Wilt u de uitslagen inzien van 2012 t/m 2017 neemt u dan contact op met het Overijssel Loket (kies 1).