Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing (TENDER) (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor privaatrechtelijke rechtspersonen of maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Wat

Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie A en voldoen aan de in de energielijst gestelde technische eisen.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie B en voldoen aan de in de energielijst gestelde technische eisen.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

Informatie over de subsidie

Let op: de regeling gaat in 2020 één keer open.

Status:
Binnenkort open

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen vanaf 3 augustus 2020 tot uiterlijk op 16 september 2020 voor 17.00 uur.

De regeling is gewijzigd per 7 juli 2020!

Lees daarom de tekst goed door. Enkele wijzigen zijn:

  • U kunt niet meer aanvragen voor zonne-energie.
  • Het invullen van een Bibob-formulier is bij de aanvraag verplicht.

Informatie over de vaststelling van de subsidie

U stuurt bij uw aanvraag tot vaststelling een ingevulde factsheet mee na afronding van uw project. U kunt het als bijlage uploaden in het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’. Dit formulier is te vinden op onze website Indienen rapportages, wijzigings- en vaststellingsverzoek.

Uitslagen vorige tenders

Wilt u de uitslagen inzien van 2012 t/m 2017 neemt u dan contact op met het Overijssel Loket (kies 1).