Subsidie Energielening Overijssel (Ubs 3.5)


Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken.

Wat

Subsidie, in de vorm van een rentekorting op een lening, voor energiemaatregelen uit de geldende Energielijst. De lening zelf sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Waarvoor

Voor investeringen in energiemaatregelen voor bedrijfsgebouwen of processen. De maximale rentekorting is 3% op uw lening. De subsidie geldt niet voor windturbines.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Meer informatie