Subsidie Energielening Overijssel (Ubs 3.5)


Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken.

Wat

Subsidie, in de vorm van een rentekorting op een lening, voor energiemaatregelen uit de geldende Energielijst. De lening zelf sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Waarvoor

Voor investeringen in energiemaatregelen voor bedrijfsgebouwen of processen. De maximale rentekorting is 3% op uw lening. De subsidie geldt niet voor windturbines.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Er is geen budget, u kunt niet aanvragen.

Meer informatie