Subsidie Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000


Voor wie

Een partner van Samen werkt beter of een particulier, een stichting, een vereniging, een BV, een NV of een maatschap die gronden in eigendom heeft die relevant zijn voor de Ontwikkelopgave en binnen de begrenzing van de Omgevingsvisie vallen.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de realisatie van natuurherstelmaatregelen voor de instandhouding van de Natura 2000-gebieden.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  • De verkenning van een gebiedsproces met als resultaat een programma van eisen (fase 1).
  • Het opstellen van een gebiedsplan of gebiedsofferte op basis van het programma van eisen (fase 2).
  • Het realiseren van een gebiedsplan of gebiedsofferte óf het realiseren van interne maatregelen (fase 3).
  • Het gebruik en beheer (fase 4).
  • Het opstellen van een plan van aanpak voor fase 2, fase 3 of fase 4.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen of totdat het beschikbare budget is bereikt.

Format begroting

Kunt u het document niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Ambitiekaart

Ga naar de Ambitiekaart.

Kies Kaarten -> Landelijk gebied -> beleid -> Natuurbeheerplannen -> Natuurbeheerplan 2022 -> Ambitiekaart.

Let op: het laden van de link kan even duren.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.