Subsidie Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000


Voor wie

Een partner van Samen werkt beter of een natuurlijk persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die eigenaar is van gronden die belangrijk zijn voor de Ontwikkelopgave én waarvan de gronden vallen binnen de begrenzing van de Omgevingsvisie.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de realisatie van de maatregelen voor de Natura 2000-gebieden.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  • De verkenning van een gebiedsproces met als resultaat een programma van eisen (fase 1).
  • Het opstellen van een plan van aanpak voor fase 2, fase 3 of fase 4.
  • Het opstellen van een gebiedsplan of -offerte op basis van het programma van eisen (fase 2).
  • het realiseren van een gebiedsplan of –offerte dan wel het realiseren van interne maatregelen (fase 3).
  • Gebruik en beheer (fase 4).

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen of totdat het beschikbare budget is bereikt.

De regeling is gewijzigd per 26 maart 2021

Lees daarom de regeling goed door. De belangrijkste wijzigingen betreffen de PAS en de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Ambitiekaart

Ga naar de Ambitiekaart.

Kies Kaarten -> Landelijk gebied -> beleid -> Natuurbeheerplannen -> Natuurbeheerplan 2022 -> Ambitiekaart.

Let op: het laden van de link kan even duren.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.