Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Salland


Voor wie

Voor publieke rechtspersonen, private rechtspersonen of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen en samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Leader De Kracht van Salland:

  1. het stimuleren van (sociale) innovaties en de toepassing ervan (People);
  2. het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van Salland (Planet);
  3. het versterken van de economie van Salland (Profit).

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022 (vóór 17.00 uur) voor zover het subsidieplafond dit toelaat.