Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Zuidwest Twente


Voor wie

Voor publieke rechtspersonen, private rechtspersonen of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen en samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Zuidwest Twente:

  1. Het behouden en creeëren van levendige gemeenschappen;
  2. Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied;
  3. De profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist;
  4. Verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022 (vóór 17.00 uur) voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

.