Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Noord Overijssel


Voor wie

Voor publieke rechtspersonen, private rechtspersonen of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen en samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de volgende doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noord Overijssel:

  1. Jongeren en onderwijs;
  2. Vrijetijdseconomie;
  3. Verbinden van de samenleving met de toekomst van de landbouw en water.

Informatie over de subsidie