Regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS


Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

  1. Subsidie kan worden verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit.
  2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe link met de landbouw.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Bijlagen POP3 subsidieaanvraag

Een aantal bijlagen die (mogelijk) moeten worden meegestuurd met een POP3 subsidieaanvraag. Een projectbegroting is verplicht maar u bent niet verplicht het aangeboden format te gebruiken.

Toegang MijnRvO.nl eerdere aanvraagperiodes