Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER (POP3)


Voor wie

Voor Lokale Actiegroepen (LAG) die zijn ingesteld door Gedeputeerde Staten van Overijssel in het kader van de LEADER maatregel uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

  1. Beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS).
  2. Promotie en voorlichting van de LOS.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De indientermijn voor deze regeling is verstreken. U kunt niet meer aanvragen.

Toegang MijnRvO.nl eerdere aanvraagperiodes