Regeling Fysieke watergerelateerde investeringen voor innovatie van agrarische ondernemingen


Voor wie

Landbouwers of groepen van landbouwers.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

 1. Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen:
  1. voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen; of
  2. voor de bredere uitrol van innovaties.
 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteit betrekking heeft op tenminste één van de volgende thema’s:
  1. een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  2. klimaat adaptatie;
  3. behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit gericht op het waterbeheer.

Informatie over de subsidie