Subsidie Lokale convenanten cultuuronderwijs


16-5: NIEUW AANVRAAGFORMULIER

Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het primair onderwijs.

Met lokaal convenant cultuuronderwijs bedoelen wij: een convenant, ondertekend door partijen binnen een gemeente zoals schoolbesturen, culturele instellingen, vrijwilligersorganisaties, verenigingen en bedrijven. Waarin meerjarige inhoudelijke en financiële afspraken worden gemaakt over de ondersteuning en versterking van het cultuuronderwijs in het primair onderwijs in een gemeente. Ook worden de structurele samenwerkingsstructuur, afstemming en agendering beschreven.

Waarvoor

Voor de inhuur van een procesbegeleider en de organisatie van een start- of kick-offbijeenkomst.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook al als het formulier nog niet beschikbaar is om aan te vragen via de Persoonlijke pagina. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

  1. U klikt op het aanvraagformulier.
  2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
  3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
  4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
  5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Wij adviseren u om voordat u een aanvraag indient contact op te nemen met de beleidsmedewerker Cultuur.

Willem van Bruggen
Telefoon: 038 499 75 56
W.v.Bruggen@overijssel.nl

Format begroting

Kunt u de bestanden niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.