Subsidie Productieregeling cultuur Overijssel (TENDER)


Voor wie

Voor een professionele maker of een professionele, producerende culturele instelling. De aanvrager kan een natuurlijk persoon zijn of een organisatie of een onderneming.

Met maker bedoelen wij: de artistiek leider(s) van de culturele productie of degene die een kunstwerk maakt.

Met producerende instelling bedoelen wij: een organisatie die als belangrijkste bezigheid heeft het ontwikkelen, het maken en vervolgens het presenteren van producties in verschillende kunstdisciplines.

Waarvoor

Subsidie voor het ontwikkelen van minimaal twee professionele culturele producties in Overijssel en het uitvoeren van het bijbehorende productieprogramma.

Met productie bedoelen wij: het geheel van artistieke ontwikkeling, creatie en uitvoering van een nieuwe culturele uiting.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

De regeling komt per 16 augustus te vervallen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017. Omdat de tender uitslag nog bekend gemaakt moet worden blijft deze pagina bestaan.

Tender: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 1 augustus 2022 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij of uw aanvraag volledigheid is. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op volledigheid (dus ook niet de nagestuurde documenten). Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.