Subsidie Productieregeling cultuur Overijssel (TENDER)


Voor wie

Voor een professionele maker of een professionele, producerende culturele instelling. De aanvrager kan een natuurlijk persoon zijn of een organisatie of een onderneming.

Met maker bedoelen wij: de artistiek leider(s) van de culturele productie of degene die een kunstwerk maakt.

Met producerende instelling bedoelen wij: een organisatie die als belangrijkste bezigheid heeft het ontwikkelen, het maken en vervolgens het presenteren van producties in verschillende kunstdisciplines.

Waarvoor

Subsidie voor het ontwikkelen van minimaal twee professionele culturele producties in Overijssel en het uitvoeren van het bijbehorende productieprogramma.

Met productie bedoelen wij: het geheel van artistieke ontwikkeling, creatie en uitvoering van een nieuwe culturele uiting.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 15 augustus 2022 vóór 17.00 uur.

Begrotingsformat

  • Gebruik voor alle kosten het activiteit nummer 1 als een gemeente niet minimaal 10% van de kosten dekt.
  • Gebruik voor alle kosten het activiteit nummer 2 als een gemeente minimaal 10% van de kosten dekt.

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Tender: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 1 augustus 2022 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij of uw aanvraag volledigheid is. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op volledigheid (dus ook niet de nagestuurde documenten). Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.