Subsidie Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024


3-11 NIEUW FORMULIER !

Voor wie

Voor culturele instellingen of organisaties die genoemd staan in tabel 1 bij deze subsidieregeling.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen zoals genoemd in het Cultuurbeleid 2021-2024 en opgenomen zijn in het meerjarige activiteitenplan van de aanvrager.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook al als het formulier nog niet beschikbaar is om aan te vragen via de Persoonlijke pagina. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

  1. U klikt op het aanvraagformulier.
  2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
  3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
  4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
  5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

Organisaties waarvoor het maximale subsidiebedrag voor 2023 en 2024 nu bekend is gemaakt, of verhoogd is, kunnen aanvragen vanaf 3 oktober 2022 om 13.00 uur.

Format tussenrapportage periode 2021-2024

Gebruik voor de jaarlijkse tussenrapportage ons format 'Tussenrapportage Kader culturele instellingen Overijssel'. Stuur de tussenrapportage daarna als bijlage, in pdf-formaat, mee met het digitale formulier ‘Indienen tussenrapportage’. U vindt dit formulier op onze website.

Kunt u dit bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).