Subsidie Cultuureducatie 'Cultuur aan de basis 3.0'


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

a. een aanbod van cultuur-educatieve activiteiten voor het primair onderwijs;
b. activiteiten gericht op de verdieping en implementatie van doorgaande leerlijnen cultuureducatie;
c. activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie;
d. activiteiten gericht op het versterken van de meerjarige samenwerking van de school met de lokale culturele omgeving voor de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook al als het formulier nog niet beschikbaar is om aan te vragen via de Persoonlijke pagina. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

  1. U klikt op het aanvraagformulier.
  2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
  3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
  4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
  5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 15 december 2022 vóór 17.00 uur.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Cultuur.

Willem van Bruggen
Telefoon: 038 499 75 56
W.v.Bruggen@overijssel.nl

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.