Subsidie Voucherregeling lokale convenanten cultuuronderwijs


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het primair onderwijs.

Een lokaal convenant cultuuronderwijs is een overeenkomst waarin partijen voor meerdere jaren inhoudelijke en financiële afspraken hebben gemaakt. Het bevat een structurele samenwerkingsstructuur, afstemming en agendering. Het doel is het verankeren van cultuuronderwijs in het primair onderwijs.

Waarvoor

Voor de inhuur van een procesbegeleider en een startbijeenkomst.

Informatie over de subsidie