Subsidie Voucherregeling lokale convenanten cultuuronderwijs


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het primair onderwijs.

Een lokaal convenant cultuuronderwijs is een overeenkomst waarin partijen voor meerdere jaren inhoudelijke en financiële afspraken hebben gemaakt. Het bevat een structurele samenwerkingsstructuur, afstemming en agendering. Het doel is het verankeren van cultuuronderwijs in het primair onderwijs.

Waarvoor

Voor de inhuur van een procesbegeleider en een startbijeenkomst.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt op dit moment niet aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Wij adviseren u om voordat u een aanvraag indient contact op te nemen met de beleidsmedewerker Cultuur.

Willem van Bruggen
W.v.Bruggen@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?