Subsidie Versterking productieaanbod Overijssel


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie voor een productie in Overijssel.
Onder productie verstaan wij: het geheel van artistieke ontwikkeling, creatie en uitvoering van een nieuwe uiting op het terrein van minimaal één van de volgende kunstdisciplines: muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media, literaire cultuur. Het is niet een festival, concert, concertreeks, boek, muziekdragers, een dvd-uitgave of een tentoonstelling. De nadruk ligt op de ontwikkeling en creatie van een nieuwe uiting.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • Professionele producties met een hoge artistieke inhoudelijke kwaliteit en tenminste een nationale uitstraling.
  • Professionele producties met tenminste een provinciale uitstraling.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerkster Cultuur. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Yvonne Hermus
Tel.: 038 499 8166

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.