Subsidie Versterking productieaanbod Overijssel


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie voor een productie in Overijssel.
Onder productie verstaan wij: het geheel van artistieke ontwikkeling, creatie en uitvoering van een nieuwe uiting op het terrein van minimaal één van de volgende kunstdisciplines: muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media, literaire cultuur. Het is niet een festival, concert, concertreeks, boek, muziekdragers, een dvd-uitgave of een tentoonstelling. De nadruk ligt op de ontwikkeling en creatie van een nieuwe uiting.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • Professionele producties met een hoge artistieke inhoudelijke kwaliteit en tenminste een nationale uitstraling.
  • Professionele producties met tenminste een provinciale uitstraling.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet aanvragen.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.