Subsidie Kader culturele instellingen Overijssel


Voor wie

Voor culturele instellingen of organisaties genoemd in deze regeling. Zie tabel 1 behorende bij de regeling.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelstellingen zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2017-2020.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Format tussenrapportage

Gebruik voor de jaarlijkse tussenrapportage ons format 'Tussenrapportage Kader culturele instellingen Overijssel'. Stuur de tussenrapportage daarna als bijlage, in pdf-formaat, mee met het digitale formulier ‘Indienen tussenrapportage’. U vindt dit formulier op onze website.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?