Subsidie Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024


Voor wie

Voor de volgende culturele instellingen of organisaties: Britten, De Fundatie, De Nieuwe Oost, Filmkenniscentrum, Genootschap Het Oversticht, HCO Inzet Nedersaksische taal en cultuur, Introdans, Jeugdtheater Sonnevanck, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed NL, Kunstbende, Kunstenlab, Kunstvereniging Diepenheim, Nederlandse Reisopera, netwerkorganisatie Pop (via de drie poppodia), OKTO, Oostpool, Overijsselse Bibliotheekdienst, Phion, Prinses Christina Concours, Provinciale Bibliotheek Amateur Muziek, RIBO, Rijksmuseum Twenthe, Rijnbrink Cultuureducatie met kwaliteit, Stichting Monumentenwacht Overijssel, TETEM en Theaterschip Deventer.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen zoals genoemd in het Cultuurbeleid 2021-2024 en beschreven zijn in het meerjarig activiteitenplan van de aanvrager.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt aanvragen.

Format tussenrapportage periode 2017-2020

Gebruik voor de jaarlijkse tussenrapportage ons format 'Tussenrapportage Kader culturele instellingen Overijssel'. Stuur de tussenrapportage daarna als bijlage, in pdf-formaat, mee met het digitale formulier ‘Indienen tussenrapportage’. U vindt dit formulier op onze website.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?