Subsidie Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024


Voor wie

De volgende culturele instellingen of organisaties:

  1. instellingen die op basis van de Erfgoedwet of de Subsidieregeling Culturele Basisinfrastructuur subsidie ontvangen in de periode 2021-2024;
  2. instellingen die meerjarige subsidie ontvangen van een Rijkscultuurfonds in de periode 2021-2024;
  3. overige instellingen en organisaties die zijn opgenomen in tabel 1 behorende bij deze subsidieregeling.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen zoals genoemd in het Cultuurbeleid 2021-2024 en beschreven zijn in het meerjarig activiteitenplan van de aanvrager.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen.

Format tussenrapportage periode 2021-2024

Gebruik voor de jaarlijkse tussenrapportage ons format 'Tussenrapportage Kader culturele instellingen Overijssel'. Stuur de tussenrapportage daarna als bijlage, in pdf-formaat, mee met het digitale formulier ‘Indienen tussenrapportage’. U vindt dit formulier op onze website.

Kunt u dit bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).