Subsidie Herbestemming Cultureel erfgoed


Voor wie

De eigenaar of gebruiker van het cultureel erfgoed.

Cultureel erfgoed

Overijsselse gebouwen en bouwwerken die vanuit het verleden zijn overgebleven, het waard zijn om behouden te blijven en bijdragen aan de karakteristieke identiteit van het gebied.

Wat

Subsidie voor de herbestemming van cultureel erfgoed in Overijssel.

Herbestemming

Er wordt een nieuwe functie gegeven aan het cultureel erfgoed of aan een belangrijk deel daarvan. De bestaande monumentale waarden blijven bestaan.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een herbestemming van cultureel erfgoed in Overijssel op basis van een transformatieplan

Onder het kopje 'Voorwaarden' leest u waar een transformatieplan aan moet voldoen.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de ontvangen aanvragen is het budget ruim bereikt. Neem voordat u aanvraagt eerst contact op met het Overijssel Loket (telefoon: 038 499 88 99, kies 1).

Let op

Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Alleen volledige aanvragen zullen in behandeling worden genomen. Dit betekent dat het aanvraagformulier volledig moet zijn ingevuld en dat alle gevraagde bijlagen bijgevoegd moeten zijn.

Nadat duidelijk is geworden welke aanvragen gehonoreerd gaan worden zullen deze aanvragers uitgenodigd worden voor een inhoudelijke presentatie over het project. Deze presentaties vinden plaats op donderdag 10 december 2020 (eventueel op locatie). Na afloop van de presentatie ontvangt u binnen drie weken de beschikking.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?