Subsidie Cultuurmakelaars


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Subsidie voor de inhuur van een cultuurmakelaar.

Onder cultuurmakelaar verstaan wij een onafhankelijk adviseur die werkt in de cultuursector in opdracht van gemeenten. De cultuurmakelaar wordt onder andere ingezet om contacten tussen de culturele organisaties te intensiveren, de deskundigheid van culturele organisaties te verbeteren, vernieuwend aanbod te onderzoeken en hierin ondersteuning te bieden.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U aanvragen tot uiterlijk op 31 maart 2021 om 19.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijk vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Cultuur.

Willem van Bruggen
Telefoon: 038 499 75 56
W.v.Bruggen@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.