Subsidie Cultuurmakelaars


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Subsidie voor de inhuur van een cultuurmakelaar.

Onder cultuurmakelaar verstaan wij een onafhankelijk adviseur die werkt in de cultuursector in opdracht van gemeenten. De cultuurmakelaar wordt onder andere ingezet om contacten tussen de culturele organisaties te intensiveren, de deskundigheid van culturele organisaties te verbeteren, vernieuwend aanbod te onderzoeken en hierin ondersteuning te bieden.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De aanvraagperiode is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.