Subsidie Cultuureducatie Cultuur aan de basis


Voor wie

Gemeenten in Overijssel.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Een aanbod van cultuureducatieve activiteiten voor het primair onderwijs.
  2. Activiteiten gericht op de verdieping en implementatie van doorgaande leerlijnen cultuuronderwijs.
  3. Activiteiten voor het nascholen van leerkrachten. Dit geldt ook voor vakdocenten en educatieve medewerkers op het gebied van cultuureducatie.
  4. Activiteiten die meerjarige samenwerking stimuleren tussen de school en de lokale culturele omgeving. Doel daarvan is de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen.

Informatie over de subsidie