Subsidie Cultureel aanbod en talentontwikkeling (TENDER)


Voor wie

Culturele instellingen die minimaal twee jaar actief zijn in Overijssel.

Waarvoor

Voor de uitvoering van een tweejarig activiteitenprogramma met als doel:

  1. om de artistieke en zakelijke kwaliteit van de instelling te verhogen waarmee de positie van de instelling landelijk wordt versterkt. 
    Toelichting: het gaat hierbij om instellingen die zich ‘naar boven' willen ontwikkelen richting landelijk niveau. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de instelling kiest voor een meerjarige landelijke fondsaanvraag of streeft naar (grotere) nationale bekendheid. Hierdoor wordt de positie van de instelling op landelijk niveau versterkt; of:
  2. om de artistieke en zakelijke kwaliteit van het cultureel netwerk te verhogen door het vormen of versterken van het netwerk.

Informatie over de subsidie