Over het klantportaal MijnOverijssel

Gepubliceerd op 25 juni 2020

Waarom een klantportaal?

Het klantportaal van MijnOverijssel is een afgeschermde plek waar u uw opgeslagen en ingediende formulieren kunt terugvinden. En als u vanuit het klantportaal een opgeslagen formulier opent hoeft u niet opnieuw in te loggen.

Op MijnOverijssel vindt u een overzicht van:

  • De door u verzonden e-formulieren. Dit zijn pdf-bestanden zonder bijlagen.
  • Uw opgeslagen e-formulieren. Deze zijn nog niet verzonden. Deze worden maximaal 8 weken bewaard!
  • Uw laatst gebruikte e-formulieren. Dit zijn lege formulieren.

U bent de enige die de opgeslagen en verzonden e-formulieren in het klantportaal kan bekijken. Niemand anders kan hierbij, ook wij niet.

Hoe kan ik gebruik maken van het klantportaal?

U kunt inloggen op MijnOverijssel met uw eigen DigiD, met eHerkenning (EH2) of met eIDAS.

eHerkenning

U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor niet-particulieren

Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, beroepsbeoefenaren en medeoverheden dat met eHerkenning.

Hoe werkt eHerkenning?

eHerkenning levert gebruikers een digitale sleutel (eHerkenningsmiddel) waarmee u kunt inloggen bij organisaties die eHerkenning gebruiken. De overheid en het bedrijfsleven hebben eHerkenning samen ontwikkeld. Het maakt inloggen op websites makkelijk, veilig en betrouwbaar.

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en kan dus maar door 1 persoon gebruikt worden. Bedrijven en organisaties kunnen meerdere eHerkenningsmiddelen aanschaffen voor verschillende medewerkers. Dit kan bij een officiële leverancier van eHerkenning.

eHerkenning bij de Provincie Overijssel

Op dit moment kunt u met uw eHerkenningsmiddel bij ons inloggen op e-formulieren en op het klantportaal MijnOverijssel.

Wanneer u met uw eHerkenningsmiddel inlogt op een e-formulier worden de ingevulde gegevens na het afronden van een stap automatisch opgeslagen. Het opgeslagen formulier kunt u op een later moment opnieuw openen en verder invullen. Het opgeslagen formulier vindt u terug in het klantportaal MijnOverijssel. U logt dan weer in met uw eHerkenningsmiddel.
Niemand anders kan uw opgeslagen formulieren zien. Ook wij niet.

Niet verplicht, wel raadzaam

Het is niet verplicht om met eHerkenning in te loggen op de e-formulieren. Maar als u niet inlogt dan kunt u uw formulier ook niet opslaan en zal het formulier dus niet te zien zijn in het klantportaal. Uw gegevens worden gewist zodra u uw sessie beëindigt of als u langer dan 15 minuten niet actief in het formulier bent.

Welk betrouwbaarheidsniveau heeft u nodig?

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten heeft u een eHerkenningsmiddel van niveau EH2 nodig. Er zijn vijf verschillende betrouwbaarheidsniveaus.

Voor welke diensten moet u gemachtigd worden?

De Machtigingen Beheerder van uw eigen organisatie kan u machtigen voor onze twee diensten:

  • De dienst “toegang tot MijnOverijssel en e-Formulieren met eHerkenning bij Provincie Overijssel” om te kunnen inloggen op onze formulieren.
  • De dienst "het ondertekenen van e-Formulieren" om onze formulieren te kunnen ondertekenen (op dit moment nog niet verplicht).

Ondertekenen met eHerkenning

Het is mogelijk formulieren digitaal te ondertekenen met eHerkenning. Op dit moment is dit nog niet verplicht.

U moet gemachtigd zijn om te ondertekenen

Dit betekent dat u door de machtigingenbeheerder van uw eigen organisatie gemachtigd moet worden om de dienst 'het ondertekenen van e-Formulieren' van dienstverlener ‘provincie Overijssel’ af te nemen.

Hoe werkt het?

U krijg in het formulier de vraag of u wilt ondertekenen met eHerkenning. Als u dit wilt dan moet u opnieuw inloggen met uw eHerkenningsmiddel om het formulier daadwerkelijk digitaal te ondertekenen.

Foutmelding bij inloggen met eHerkenning?

Heeft u een tijdje niet bij ons ingelogd dan kunt u deze melding krijgen:

U heeft geen toegang tot de dienst ‘toegang tot Mijn Overijssel en e-Formulieren met eHerkenning bij Provincie Overijssel’. U kunt daarom niet optreden namens de volgende entiteit(en):
- "Naam van uw organisatie"
Neem contact op met uw beheerder om de benodigde rechten te ontvangen.

Om dit probleem op te lossen moet de Machtigingen Beheerder van uw eigen organisatie u opnieuw rechten geven voor onze diensten 'toegang tot Mijn Overijssel en e-Formulieren met eHerkenning bij Provincie Overijssel’ en 'het ondertekenen van e-Formulieren'.

DigiD
eIDAS

Wat is DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een landelijk systeem waar de overheid, en dus ook wij, gebruik van maken.

DigiD bij de provincie Overijssel

Op onze website kunt u met uw DigiD inloggen op e-formulieren en het klantportaal MijnOverijssel. U gebruikt uw DigiD wanneer u als particulier gebruik wilt maken van deze diensten. Wanneer u namens een bedrijf of organisatie handelt maakt u gebruik van eHerkenning.

Hoe werkt het?

Opslaan en terugvinden e-formulier

Wanneer u met uw DigiD inlogt op een e-formulier worden de door u ingevulde gegevens na het afronden van een stap automatisch opgeslagen. Het opgeslagen formulier kunt u op een later moment opnieuw openen en verder invullen. Het opgeslagen formulier vindt u terug in het klantportaal MijnOverijssel. U dient dan opnieuw in te loggen met uw DigiD. Niemand anders kan uw opgeslagen formulieren zien. Ook wij niet.

Niet verplicht, wel raadzaam

Het is niet verplicht om met DigiD (of eHerkenning) in te loggen op de e-formulieren. Maar als u niet inlogt dan kunt u uw formulier ook niet opslaan en zal het formulier dus niet te zien zijn in het klantportaal. Uw gegevens worden gewist zodra u uw sessie beëindigt of als u langer dan 15 minuten niet actief in het formulier bent.

Wat is eIDAS?

eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken.

Europese burgers en bedrijven moeten bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken in de eIDAS-verordening. De Europese Unie regelt hiermee dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen.

Meer weten over eIDAS?

Er is een online handreiking over eIDAS opgesteld. Stichting Logius heeft er een uitgebreide uitleg over gemaakt.

Hoe werkt het?

Opslaan en terugvinden e-formulier

Wanneer u met eIDAS inlogt op een e-formulier worden de door u ingevulde gegevens na het afronden van een stap automatisch opgeslagen. Het opgeslagen formulier kunt u op een later moment opnieuw openen en verder invullen. Het opgeslagen formulier vindt u terug in het klantportaal MijnOverijssel. U logt dan in met eIDAS. Niemand anders kan uw opgeslagen formulieren zien. Ook wij niet.

Niet verplicht, wel raadzaam

Het is niet verplicht om met eIDAS in te loggen op de e-formulieren. Maar als u niet inlogt dan kunt u uw formulier ook niet opslaan en zal het formulier dus niet te zien zijn in het klantportaal. Uw gegevens worden gewist zodra u uw sessie beëindigt of als u langer dan 15 minuten niet actief in het formulier bent.