Klantportaal MijnOverijssel en nieuwe omgeving Persoonlijke pagina

Gepubliceerd op 14 juli 2022

Klantportaal MijnOverijssel

Het klantportaal MijnOverijssel is een afgeschermde plek waar u uw opgeslagen en ingediende formulieren kunt terugvinden. En als u vanuit het klantportaal een opgeslagen formulier opent hoeft u niet opnieuw in te loggen.

Op MijnOverijssel vindt u een overzicht van:

 • De door u verzonden e-formulieren. Dit zijn pdf-bestanden zonder bijlagen.
 • Uw opgeslagen e-formulieren. Deze zijn nog niet verzonden. Deze worden maximaal 8 weken bewaard!
 • Uw laatst gebruikte e-formulieren. Dit zijn lege formulieren.

U bent de enige die de opgeslagen en verzonden e-formulieren in het klantportaal kan bekijken. Niemand anders kan hierbij, ook wij niet.

Hoe kan ik gebruik maken van het klantportaal?

U kunt inloggen op MijnOverijssel met uw eigen DigiD, met eHerkenning (EH2) of met eIDAS.

Nieuw klantportaal: Persoonlijke pagina

Stap voor stap schakelen wij over naar zaakgericht werken. De meeste vergunningen en ontheffingen zijn overgezet naar een nieuw systeem. En inmiddels is ook een gedeelte van de subsidieregelingen overgezet. Bekijk welke formulieren zijn overgezet.

Als u inlogt op de nieuwe formulieren met DigiD of eHerkenning dan wordt uw formulier opgeslagen in uw Persoonlijke pagina.

In uw Persoonlijke pagina vindt u een overzicht van uw:

 • openstaande zaken met een statusoverzicht;
 • afgehandelde zaken met het resultaat;
 • tijdelijk opgeslagen zaken.

Nieuwe functies:

 • uw ingediende formulieren worden met de bijlagen opgeslagen.
 • u kunt bijlagen nasturen en memo's toevoegen. Deze documenten worden dan direct aan de zaak toegevoegd.
 • u kunt tijdelijk opgeslagen formulieren zelf verwijderen.

U bent de enige die de opgeslagen en verzonden e-formulieren in de Persoonlijke pagina kan bekijken. Niemand anders kan hierbij, ook wij niet. Het ondertekenen met eHerkenning is voor deze formulieren nog niet mogelijk.

Hoe kan ik gebruik maken van het klantportaal?

U kunt inloggen op uw Persoonlijke pagina met uw eigen DigiD (particulieren) en met eHerkenning (organisaties en minimaal EH2).

eHerkenning

U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor niet-particulieren

Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, beroepsbeoefenaren en medeoverheden dat met eHerkenning.

Hoe werkt eHerkenning?

eHerkenning levert gebruikers een digitale sleutel (eHerkenningsmiddel) waarmee u kunt inloggen bij organisaties die eHerkenning gebruiken. De overheid en het bedrijfsleven hebben eHerkenning samen ontwikkeld. Het maakt inloggen op websites makkelijk, veilig en betrouwbaar.

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en kan dus maar door 1 persoon gebruikt worden. Bedrijven en organisaties kunnen meerdere eHerkenningsmiddelen aanschaffen voor verschillende medewerkers. Dit kan bij een officiële leverancier van eHerkenning.

eHerkenning bij de Provincie Overijssel

Op dit moment kunt u met uw eHerkenningsmiddel bij ons inloggen op e-formulieren en op het klantportaal MijnOverijssel.

Wanneer u met uw eHerkenningsmiddel inlogt op een e-formulier worden de ingevulde gegevens na het afronden van een stap automatisch opgeslagen. Het opgeslagen formulier kunt u op een later moment opnieuw openen en verder invullen. Het opgeslagen formulier vindt u terug in het klantportaal MijnOverijssel. U logt dan weer in met uw eHerkenningsmiddel.
Niemand anders kan uw opgeslagen formulieren zien. Ook wij niet.

Niet verplicht, wel raadzaam

Het is niet verplicht om met eHerkenning in te loggen op de e-formulieren. Maar als u niet inlogt dan kunt u uw formulier ook niet opslaan en zal het formulier dus niet te zien zijn in het klantportaal. Uw gegevens worden gewist zodra u uw sessie beëindigt of als u langer dan 15 minuten niet actief in het formulier bent.

Welk betrouwbaarheidsniveau heeft u nodig?

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten heeft u een eHerkenningsmiddel van niveau EH2 nodig. Er zijn vijf verschillende betrouwbaarheidsniveaus.

Voor welke dienst moet u gemachtigd worden?

De Machtigingen Beheerder van uw eigen organisatie kan u machtigen voor onze dienst 'Provincie Overijssel loket overijssel'. Hiermee kunt u op beide formulieren inloggen.

(Dit waren eerst twee diensten “toegang tot MijnOverijssel en e-Formulieren met eHerkenning bij Provincie Overijssel” en "het ondertekenen van e-Formulieren". U hoeft zich voor de nieuwe formulieren niet opnieuw te laten machtigen.)

Ondertekenen met eHerkenning (alleen voor de oude formulieren)

Het is mogelijk formulieren digitaal te ondertekenen met eHerkenning. Op dit moment is dit nog niet verplicht.

U moet gemachtigd zijn om te ondertekenen

Dit betekent dat u door de machtigingenbeheerder van uw eigen organisatie gemachtigd moet zijn om de dienst 'Provincie Overijssel loket overijssel' van dienstverlener ‘provincie Overijssel’ af te nemen.

Hoe werkt het?

U krijgt in het formulier de vraag of u wilt ondertekenen met eHerkenning. Als u dit wilt dan moet u opnieuw inloggen met uw eHerkenningsmiddel om het formulier daadwerkelijk digitaal te ondertekenen.

DigiD
eIDAS

Wat is DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een landelijk systeem waar de overheid, en dus ook wij, gebruik van maken.

DigiD bij de provincie Overijssel

Op onze website kunt u met uw DigiD inloggen op e-formulieren en het klantportaal MijnOverijssel. U gebruikt uw DigiD wanneer u als particulier gebruik wilt maken van deze diensten. Wanneer u namens een bedrijf of organisatie handelt maakt u gebruik van eHerkenning.

Hoe werkt het?

Opslaan en terugvinden e-formulier

Wanneer u met uw DigiD inlogt op een e-formulier worden de door u ingevulde gegevens na het afronden van een stap automatisch opgeslagen. Het opgeslagen formulier kunt u op een later moment opnieuw openen en verder invullen. Het opgeslagen formulier vindt u terug in het klantportaal MijnOverijssel. U dient dan opnieuw in te loggen met uw DigiD. Niemand anders kan uw opgeslagen formulieren zien. Ook wij niet.

Niet verplicht, wel raadzaam

Het is niet verplicht om met DigiD (of eHerkenning) in te loggen op de e-formulieren. Maar als u niet inlogt dan kunt u uw formulier ook niet opslaan en zal het formulier dus niet te zien zijn in het klantportaal. Uw gegevens worden gewist zodra u uw sessie beëindigt of als u langer dan 15 minuten niet actief in het formulier bent.

Wat is eIDAS?

eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken.

Europese burgers en bedrijven moeten bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken in de eIDAS-verordening. De Europese Unie regelt hiermee dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen.

Meer weten over eIDAS?

Er is een online handreiking over eIDAS opgesteld. Stichting Logius heeft er een uitgebreide uitleg over gemaakt.

Hoe werkt het?

Opslaan en terugvinden e-formulier

Wanneer u met eIDAS inlogt op een e-formulier worden de door u ingevulde gegevens na het afronden van een stap automatisch opgeslagen. Het opgeslagen formulier kunt u op een later moment opnieuw openen en verder invullen. Het opgeslagen formulier vindt u terug in het klantportaal MijnOverijssel. U logt dan in met eIDAS. Niemand anders kan uw opgeslagen formulieren zien. Ook wij niet.

Niet verplicht, wel raadzaam

Het is niet verplicht om met eIDAS in te loggen op de e-formulieren. Maar als u niet inlogt dan kunt u uw formulier ook niet opslaan en zal het formulier dus niet te zien zijn in het klantportaal. Uw gegevens worden gewist zodra u uw sessie beëindigt of als u langer dan 15 minuten niet actief in het formulier bent.

Lijst van nieuwe formulieren

Ontheffingen en meldingen

 1. Aanvraagformulier Luchthavenregeling
 2. Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG)
 3. Kennisgeving hygiëne en veiligheid badinrichting
 4. Ontheffing grondwaterbescherming
 5. Kennisgeving nieuwe houder of eigenaar zwemgelegenheid
 6. Aanmeldingsnotitie voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling
 7. Ontheffing badinrichting
 8. Aanvraag ontgrondingsvergunning
 9. Kapmelding en/of ontheffing houtopstanden (Wet Natuurbescherming)
 10. Ontheffing eerdere kapmelding (Wet Natuurbescherming)
 11. Ontheffing melding- en herplantplicht voedselbos(sen) (Wet Natuurbescherming)
 12. Aanvraag vergunning Gebiedsbescherming (Wet Natuurbescherming)
 13. Melding extern salderen (Wet Natuurbescherming)
 14. Aanvraag vergunning Soortenbescherming (Wet Natuurbescherming)
 15. Melding van vergunning-vrijgestelde ontgronding
 16. Melding mechanische ingrepen in grondwaterbeschermingsgebieden
 17. Melding lozing afstromend wegwater in grondwaterbeschermingsgebieden
 18. Koud- en Warmte opslag (KWO) melding
 19. Koud- en Warmte opslag (KWO) vergunning
 20. Industriële onttrekkingen
 21. Gedoogbeschikking
 22. Aanvraag wijziging ontgrondingsvergunning