Kennisgeving, verleende vergunning, ontheffing


Bekendmakingen en kennisgevingen worden gepubliceerd omdat besluiten van het provinciebestuur van invloed kunnen zijn op de leefomgeving van inwoners van provincie Overijssel. Deze publicaties vindt u enkel op overheid.nl onder het onderdeel 'Over uw buurt'. De e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ biedt de mogelijkheid om bekendmakingen bij u in de buurt, gemeente of gehele provincie digitaal te ontvangen.

Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Vervolgens maakt u op basis van uw postcode een profiel aan. U kunt instellen van welke overheidsinstantie u de bekendmakingen wilt ontvangen.