Kennisgevingen

Gepubliceerd op 17 september 2021

Bekendmakingen en kennisgevingen worden gepubliceerd omdat besluiten van het provinciebestuur van invloed kunnen zijn op de leefomgeving van inwoners van provincie Overijssel.

Actuele publicaties

Publicaties van de afgelopen twee maanden staan gepubliceerd op www.overheid.nl/overuwbuurt. Met de e-mailservice of de app ‘Over uw buurt’ kunt u de bekendmakingen bij u in de buurt, gemeente of provincie digitaal ontvangen.

Eerdere bekendmakingen

De provincie Overijssel publiceert kennisgevingen van verleende vergunningen en ontheffingen sinds 9 april 2018 in het provinciaal blad. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u eerdere publicaties in het provinciaal blad of Staatscourant.