Regio Deals Twente en Zwolle

Gepubliceerd op 13 oktober 2020

Regio Deal Twente

Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om de sociaal-economische structuur van Twente te versterken. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van eveneens € 30 miljoen vanuit de regio.

De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria. Heb je hier vragen over neem dan contact op met Jasper Kerkwijk (Regio Twente) of met Cees Dijkhuizen (provincie).

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.

Regio Deal Zwolle

Het Rijk stelt € 22,5 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om een impuls te geven aan de brede welvaart. De inzet is een sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige groeiregio Zwolle. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van eveneens € 22,5 miljoen vanuit de regio.

De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria.

Het digitale aanvraagformulier kunt u binnenkort vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.

Direct aanvragen

Als u het formulier tussentijds wilt opslaan dan kunt u inloggen met uw eigen DigiD of met eHerkenning (voor organisaties, minimaal niveau EH2). Als u hier geen gebruik van wilt/kunt maken kies dan voor de inlogoptie 'geen van beide' en vul het formulier in één keer in. Meer informatie vindt u op de pagina van het klantportaal MijnOverijssel.

Het aanvraagformulier Regio Deal Zwolle komt binnenkort beschikbaar.

Hoe kunt u de subsidie aanvragen?

Gebruik het aanvraagformulier Regio Deal Twente

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

 • Een projectplan.
 • Een begroting en dekkingsplan. Maak bij voorkeur gebruik van ons Microsoft Excel bestand ‘Format begroting’.
 • Activiteitenoverzicht en -begroting voor het eerste jaar.
 • Letters of Intent van beoogde private financieringsbronnen.
 • Een bewijs van bankrekening (behalve als u voor een gemeente aanvraagt).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

En extra bij een samenwerkingsverband:

 • Een samenwerkingsverklaring.
 • Voor ondernemers:
  • een ingevulde MKB verklaring van de samenwerkingspartner(s). Gebruik hiervoor Bijlage 1.
  • een ingevulde verklaring niet in moeilijkheden en Deggendorfclausule van de samenwerkingspartner(s). Gebruik hiervoor Bijlage 2.

In het formulier kunt u alle gevraagde bijlagen uploaden. U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Gebruik het aanvraagformulier Regio Deal Zwolle

Het digitale aanvraagformulier kunt u binnenkort vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

 • Een projectplan.
 • Een begroting en dekkingsplan. Maak bij voorkeur gebruik van ons Microsoft Excel bestand ‘Format begroting’.
 • Letters of Intent van beoogde private financieringsbronnen.
 • Een bewijs van bankrekening (behalve als u voor een gemeente aanvraagt).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

En extra bij een samenwerkingsverband:

 • Per deelnemer een begroting.
 • Een totaalbegroting voor het gehele project.
 • Een gespecificeerde begroting op detailniveau per jaar inclusief de uitgavenplanning over de subsidieperiode.
 • Een samenwerkingsverklaring.
 • Voor ondernemers (pas opsturen als wij daarom vragen):
  • een ingevulde MKB verklaring van de samenwerkingspartner(s). Gebruik hiervoor Bijlage 1.
  • een ingevulde verklaring niet in moeilijkheden en Deggendorfclausule van de samenwerkingspartner(s). Gebruik hiervoor Bijlage 2.

In het formulier kunt u alle gevraagde bijlagen uploaden. U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Bibob

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019' kunnen wij naar aanvragers een eigen onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit als u meer dan € 1.000.000,- subsidie vraagt of als uw aanvraag over één van de volgende onderwerpen gaat:

 • vastgoed (aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • afvalverwerking;
 • recreatieparken (exploitatie, aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • overslag en logistieke processen;
 • energie.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als u een subsidie van meer dan € 1 miljoen vraagt dan kunnen wij, als het eigen onderzoek daar aanleiding toe geeft, u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen. In het Bibob-vragenformulier staan bijvoorbeeld vragen over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

U hoeft alleen een Bibob-vragenformulier in te vullen als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. Is dit het geval en u vult het formulier niet in, niet volledig of niet op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag alsnog buiten behandeling laten. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.