Indienen tussenrapportage, wijzigingen, voorschotten en vaststellingen

Gepubliceerd op 29 april 2020

Inleiding

Wanneer u van ons subsidie krijgt dan moet u ons op de hoogte houden van uw project. Wijzigt er iets in uw project dan stuurt u ons een wijzigingsverzoek. Duurt uw project langer dan een jaar dan stuurt u ons een tussenrapportage. En als uw project is afgelopen dan moet u ons, in de meeste gevallen, een verantwoording (vaststellingsverzoek) sturen. Hiervoor zijn digitale formulieren beschikbaar. Hieronder leest u welk formulier u het beste kunt gebruiken.
Helemaal onderaan deze pagina vindt u formulieren voor vervallen of ingetrokken subsidieregelingen.

Een directe link naar de formulieren vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Let op: voor het Europese subsidieprogramma POP3 geldt een andere werkwijze. Alle informatie daarover vindt u via het linkje aan de rechterkant van deze pagina.

Direct naar de digitale formulieren

Wilt u een formulier tussentijds opslaan dan moet u inloggen met uw eigen DigiD of eHerkenning (niveau EH2). Meer informatie vindt u op de pagina van het klantportaal MijnOverijssel.

Informatie over de POP3-subsidies

Kijkt u hiervoor op de website van het RVO: https://mijn.rvo.nl/pop3-subsidies

Snellere uitbetaling voorschotten door uitbraak Coronavirus

Ook voor POP3/LEADER kunt u bij ons een verzoek om voorschot indienen. Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘Voorschot aanvragen POP3/LEADER'. U moet ook een verzoek tot (deel)betaling bij RvO hebben ingediend, anders kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Algemene voortgangsformulieren en formulier Bijlagen nasturen

U wilt een wijziging en/of een voorschot aanvragen

Maak gebruik van het formulier Indienen wijzigingsverzoek. Zie kopje 'Direct naar de digitale formulieren'. U kunt eventuele documenten als bijlagen uploaden in het formulier.

Een wijziging aanvragen

Als er iets verandert in uw project of in de activiteiten waarvoor u subsidie kreeg dan moet u dit aan ons melden. Voorbeelden zijn: een wijziging in de activiteit(en), de werkzaamheden kunnen niet op tijd klaar zijn of u kunt de eindverantwoording niet op tijd klaar hebben. In het formulier geeft u aan wat er wijzigt.
Let op: meldt wijzigingen ook als wij de aanvraag nog in behandeling hebben.

Wij sturen u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of wij wel of niet akkoord gaan met de wijziging.

Een voorschot aanvragen

Als er in de verleningsbeschikking niets gezegd is over voorschotten dan kunt u een voorschot aanvragen door gebruik te maken van dit wijzigingsformulier. Vaak moet u een bewijs van de gemaakte kosten meesturen. Gebruikelijk is dat wij niet meer dan 90% bevoorschotten.

Is uw bankrekening tussentijds gewijzigd?

U kunt dit formulier ook gebruiken als u alleen een wijziging van uw bankrekeningnummer wilt doorgeven. Stuur dan een bewijs van bankrekening mee.

U wilt een tussenrapportage indienen

Maak gebruik van het formulier Indienen tussenrapportage. Zie kopje 'Direct naar de digitale formulieren'. U kunt uw tussenrapportage als bijlage uploaden in het formulier.

Een tussenrapportage indienen

Als uw project langer dan een jaar duurt dan vragen wij om één of meerdere tussenrapportages. In een tussenrapportage geeft u aan hoe het gaat met uw project. U beschrijft wat u al heeft gedaan en wat u nog gaat doen. Bij subsidies vanaf € 125.000,- geeft u ook een overzicht van de gemaakte kosten.

Vaak verbinden wij een voorschot aan het indienen van een tussenrapportage. U kunt in het formulier aangeven of u ook een voorschot wilt ontvangen.

Wij sturen u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of wij wel of niet akkoord gaan met de tussenrapportage en het eventuele gevraagde voorschot.

U wilt een eindverantwoording indienen

Maak gebruik van het formulier Indienen verzoek tot vaststelling. Zie kopje 'Direct naar de digitale formulieren'. U kunt de gevraagde documenten als bijlagen uploaden in het formulier.

Een verzoek tot vaststelling indienen

Nadat uw project is afgelopen moet u ons in de meeste gevallen een eindverantwoording sturen. Hierin geeft u aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd of niet, en op welke wijze. Wij noemen dit ook wel een verzoek tot vaststelling. In de brief (verleningsbeschikking) die u van ons kreeg staat welke documenten u moet meesturen.

Wij sturen u binnen 22 weken een brief. Hierin staat of u het volledige subsidiebedrag ontvangt of niet.

Er zijn drie verschillende vormen van eindverantwoording. Lees meer over de verantwoording en vaststelling.

U wilt bijlagen nasturen

Maak bij voorkeur gebruik van het formulier Nasturen bijlagen om stukken na te sturen. Zie kopje 'Direct naar de digitale formulieren'. U kunt de documenten als bijlagen uploaden in het formulier.

U bent vergeten documenten mee te sturen

Het kan zijn dat u bij het aanvragen van de subsidie, het indienen van de tussenrapportage, de wijziging of de vaststelling geen bijlagen beschikbaar had. U kunt deze documenten altijd nasturen met behulp van dit formulier ook als u nog niet over een zaaknummer beschikt.

Voortgangs- en vaststellingsformulieren voor vervallen of ingetrokken regelingen

Zoekt u een voortgangs- of vaststellingsformulier voor een vervallen of ingetrokken regeling?

Vragen wij in de verleningsbeschikking om een speciaal formulier dan kunt u die hier vinden.

Staat het document dat u zoekt er niet bij, stuur dan een mail naar subsidie@overijssel.nl.