Indienen tussenrapportage, wijzigingen, voorschotten en vaststellingen

Gepubliceerd op 11 juli 2022

Inleiding

Wanneer u van ons subsidie krijgt dan moet u ons op de hoogte houden van uw project. Wijzigt er iets in uw project dan stuurt u ons een wijzigingsverzoek. Duurt uw project langer dan een jaar dan stuurt u ons een tussenrapportage. En als uw project is afgelopen dan moet u ons, in de meeste gevallen, een verantwoording (vaststellingsverzoek) sturen. Hiervoor zijn digitale formulieren beschikbaar. Op deze pagina vind u een korte uitleg.

Een directe link naar de formulieren vindt u onder het kopje Direct naar de digitale formulieren.

Let op

Voor het Europese subsidieprogramma POP3 geldt een andere werkwijze. Alle informatie daarover vindt u via het linkje onder het kopje Informatie over de POP3-subsidies.

Direct naar de digitale formulieren

Wilt u een formulier tussentijds opslaan dan moet u inloggen met uw eigen DigiD of eHerkenning (niveau EH2). Meer informatie vindt u op de pagina van het klantportaal MijnOverijssel.

Informatie over de POP3-subsidies

Kijkt u hiervoor op de website van het RVO: mijn.rvo.nl/pop3-subsidies

Snellere uitbetaling voorschotten door uitbraak Coronavirus

Ook voor POP3/LEADER kunt u bij ons een verzoek om voorschot indienen. Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘Voorschot aanvragen POP3/LEADER'. U moet ook een verzoek tot (deel)betaling bij RvO hebben ingediend, anders kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Formulieren voor tussenrapportages, wijzigingen (met voorschot) en vaststellingen

U wilt een wijziging en/of een voorschot aanvragen

Maak gebruik van het formulier Indienen wijzigingsverzoek. Zie kopje 'Direct naar de digitale formulieren'. U kunt eventuele documenten als bijlagen uploaden in het formulier.

Een wijziging aanvragen

Als er iets verandert in uw project of in de activiteiten waarvoor u subsidie kreeg dan moet u dit aan ons melden. Voorbeelden zijn: een wijziging in de activiteit(en), de werkzaamheden kunnen niet op tijd klaar zijn of u kunt de eindverantwoording niet op tijd klaar hebben. In het formulier geeft u aan wat er wijzigt.
Let op: meldt wijzigingen ook als wij de aanvraag nog in behandeling hebben.

Wij sturen u binnen 13 weken een brief. Hierin staat of wij wel of niet akkoord gaan met de wijziging.

Een voorschot aanvragen

Als er in de verleningsbeschikking niets gezegd is over voorschotten dan kunt u een voorschot aanvragen door gebruik te maken van dit wijzigingsformulier. Vaak moet u een bewijs van de gemaakte kosten meesturen. Gebruikelijk is dat wij niet meer dan 90% bevoorschotten.

Is uw bankrekening tussentijds gewijzigd?

U kunt dit formulier ook gebruiken als u alleen een wijziging van uw bankrekeningnummer wilt doorgeven. Stuur dan een bewijs van bankrekening mee.

U wilt een tussenrapportage indienen

Maak gebruik van het formulier Indienen tussenrapportage. Zie kopje 'Direct naar de digitale formulieren'.

De beoordeling van de tussenrapportage gebeurt op basis van de door u in dit formulier ingevulde informatie. U hoeft alleen bijlagen mee te sturen als wij dit in ons subsidiebesluit hebben gevraagd. U hoeft dus geen aparte tussenrapportage meer mee te sturen. Heeft u al wel een tussenrapportage gemaakt dan kunt u die nog steeds als bijlage meesturen.

Waarom een tussenrapportage indienen?

Wij willen graag weten hoe het met uw project gaat. Als uw project langer dan een jaar duurt dan vragen wij om één of meerdere tussenrapportages. In een tussenrapportage geeft u aan hoe het gaat met uw project. U beschrijft wat u al heeft gedaan en wat u nog gaat doen.
Als u ook een overzicht van de gemaakte kosten moet geven dan doet u dit nu ook in het formulier.

Wilt u een voorschot aanvragen?

Vaak verbinden wij een voorschot aan het indienen van een tussenrapportage. U geeft in het formulier aan of u een voorschot wilt ontvangen.

Wij sturen u binnen 13 weken een brief. Hierin staat of wij wel of niet akkoord gaan met de tussenrapportage en het eventuele gevraagde voorschot.

U wilt een eindverantwoording indienen

Maak gebruik van het formulier Indienen verzoek tot vaststelling. Zie kopje 'Direct naar de digitale formulieren'. U kunt de gevraagde documenten als bijlagen uploaden in het formulier.

Een verzoek tot vaststelling indienen

Nadat uw project is afgelopen moet u ons in de meeste gevallen een eindverantwoording sturen. Hierin geeft u aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd of niet, en op welke wijze. Wij noemen dit ook wel een verzoek tot vaststelling. In de brief (verleningsbeschikking) die u van ons kreeg staat welke documenten u moet meesturen.

Wij sturen u binnen 13 weken een brief. Hierin staat of u het volledige subsidiebedrag ontvangt of niet.

Er zijn drie verschillende vormen van eindverantwoording. Lees meer over de verantwoording en vaststelling.

Zoekt u een formulier voor een vervallen of ingetrokken regeling?

Deze kunt u opvragen via het Overijssel Loket.
Bel 038 499 88 99 (kies 1) of stuur een mail naar subsidie@overijssel.nl.