ASV aanvraag

Gepubliceerd op 23 maart 2020

Wat is een ASV aanvraag?

Dit zijn aanvragen die niet passen binnen één van onze subsidieregelingen maar wel binnen één van onze doelen uit het document 'Samen bouwen aan Overijssel : coalitieakkoord 2019-2023'. De subsidie kan alleen onder voorwaarden verleend worden op basis van:

Let op: een aanvraag leidt niet automatisch tot een positief besluit. Als wij vinden dat uw project niet voldoet of als er geen budget beschikbaar is, dan wordt de subsidie geweigerd.

Direct aanvragen

Wilt u het formulier tussentijds opslaan dan moet u inloggen met uw eigen DigiD of eHerkenning (niveau EH2). Meer informatie vindt u op de pagina van het klantportaal MijnOverijssel.

Hoe kunt u een ASV subsidie aanvragen?
NIEUW! Bibob

Gebruik het ASV aanvraagformulier om de subsidie aan te vragen

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.
Als u het formulier tussentijds wilt opslaan dan kunt u inloggen met uw eigen DigiD of met eHerkenning (voor organisaties, minimaal niveau EH2). Als u hier geen gebruik van wilt maken kies dan voor de inlogoptie 'geen van beide' en vul het formulier in één keer in.

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

 • Een projectplan (alleen als u dat heeft).
 • Een begroting en dekkingsplan. Als hulpmiddel kunt u ons Microsoft Excel bestand 'Format begroting' gebruiken dat u kunt vinden onder het kopje 'Downloads'.
 • Een bewijs van bankrekeningnummer als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een samenwerkingsverklaring van de samenwerkende partijen (indien van toepassing).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons 'voorbeeld Machtiging' dat u op deze pagina kunt downloaden.

U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019' kunnen wij naar aanvragers een eigen onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit als u meer dan € 1.000.000,- subsidie vraagt of als uw aanvraag over één van de volgende onderwerpen gaat:

 • vastgoed (aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • afvalverwerking;
 • recreatieparken (exploitatie, aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • overslag en logistieke processen;
 • energie.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als u een ASV subsidie wilt aanvragen dan kunnen wij u, als het eigen onderzoek daar aanleiding toe geeft, vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen. In het Bibob-vragenformulier staan bijvoorbeeld vragen over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

U hoeft alleen een Bibob-vragenformulier in te vullen als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. Is dit het geval en u vult het formulier niet, niet volledig of niet op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag alsnog buiten behandeling laten. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.