Gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage


Heeft u door het coronavirus meer tijd nodig om de door provincie gesubsidieerde activiteiten uit te voeren? Vraag dan een nieuwe einddatum voor uw activiteiten aan via het digitale formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek(verwijst naar een andere website)’. Dit is alleen nodig als de huidige einddatum van de subsidieperiode in uw subsidiebesluit door het uitstel overschreden wordt.

Heeft u vragen? Neem contact op met het Overijssel Loket

Heeft u vragen, bel gerust met het Overijssel Loket of direct met uw contactpersoon bij de provincie.

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 1)
Werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl