Gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage


Heeft u vanwege het coronavirus meer tijd nodig  om de door provincie gesubsidieerde activiteiten uit te voeren?

Europese subsidies POP3/LEADER

Ook voor POP3/LEADER kunt u een verzoek om voorschot indienen. Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘Voorschot aanvragen POP3/LEADER'. Het gaat bij dit voorschot alleen om dat deel dat door de provincie als cofinanciering wordt ingebracht (bijdragen van andere cofinanciers of de EU worden hierin niet meegenomen). Het door ons voorgeschoten subsidiebedrag betaalt u terug zodra u de subsidie van RvO ontvangt.

Haalt u de in de verlening gestelde einddatum niet? Dien in elk geval een verzoek tot verlenging van de projectperiode (latere einddatum van uw project) in bij RvO. Deze verzoeken honoreert RVO, mits de periode van verlenging redelijk is.

Heeft u vragen? Neem contact op met het Overijssel Loket

Bij twijfel wat op uw subsidie van toepassing is of heeft u vragen, bel gerust met het Overijssel Loket of direct met uw contactpersoon bij de provincie.

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 1)
Werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl