Bijlagen nasturen


Voor wie

Voor iedereen die al een aanvraag/melding heeft ingediend en nog bijlagen wil nasturen.

Waarvoor

Het gaat hier om bijlagen die horen bij een aanvraag / melding / bezwaar die u eerder hebt gedaan bij de provincie Overijssel.

Aanpak

Zorg dat u het volgende bij de hand hebt:

 • Gegevens van de al ingediende aanvraag (bij voorkeur het zaaknummer).
 • Bijlage(n) die u wilt nasturen (digitale bestanden).

Nieuwe formulieren

 1. Aanvraagformulier Luchthavenregeling
 2. Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG)
 3. Kennisgeving hygiëne en veiligheid badinrichting
 4. Ontheffing grondwaterbescherming
 5. Kennisgeving nieuwe houder of eigenaar zwemgelegenheid
 6. Aanmeldingsnotitie voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling
 7. Ontheffing badinrichting
 8. Aanvraag ontgrondingsvergunning
 9. Kapmelding en/of ontheffing houtopstanden (Wet Natuurbescherming)
 10. Ontheffing eerdere kapmelding (Wet Natuurbescherming)
 11. Ontheffing melding- en herplantplicht voedselbos(sen) (Wet Natuurbescherming)
 12. Aanvraag vergunning Gebiedsbescherming (Wet Natuurbescherming)
 13. Melding extern salderen (Wet Natuurbescherming)
 14. Aanvraag vergunning Soortenbescherming (Wet Natuurbescherming)
 15. Melding van vergunning-vrijgestelde ontgronding
 16. Melding mechanische ingrepen in grondwaterbeschermingsgebieden
 17. Melding lozing afstromend wegwater in grondwaterbeschermingsgebieden
 18. Koud- en Warmte opslag (KWO) melding
 19. Koud- en Warmte opslag (KWO) vergunning
 20. Industriële onttrekkingen
 21. Gedoogbeschikking
 22. Aanvraag wijziging ontgrondingsvergunning

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

 1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
 2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Vraag of contact

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Open: ma - vrij
8.30 uur - 17.00 uur
Telefoon: 038 499 88 99

Meer contactgegevens via de pagina contact.