Bezwaar, klacht, informatie, schade


Bezwaar, klacht, informatie, schade Bezwaar, klacht, informatie, schade Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 20 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Type facet:ppc type product startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen resultaten gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk default-randrechterbalk Rechterbalk default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Bezwaar & klacht Telefoon: 038 499 93 05 E-mail: klachtenenbezwaar@overijssel.nl Informatie over WOB-verzoeken Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)E-mail: NMM.DenHertog-Christen@overijssel.nl Informatie over persoonsgegevens Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)E-mail: fg@overijssel.nl Informatie over schade Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)E-mail: postbus@overijssel.nl Schade melden? Vul het online formulier in Lay-out Lay-out Uitleg en aanpak van bezwaar maken tegen een schriftelijke beslissing van de provincie.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/bezwaar-beslissing/bezwaar-tegen/Aanvragers van een vergunning, ontheffing, subsidie of een bezwaarschrift hebben de mogelijkheid om de provincie een dwangsom uit te laten betalen op het moment dat de provincie te laat is met de beslissing op de aanvraag of bezwaarschrift.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/dwangsom-laat/Gepubliceerde Wob-verzoekenhttps://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/gepubl-wob-verzoeken/Voor de uitvoering van wettelijke en publieke taken gebruikt de provincie soms persoonsgegevens van u. Het is mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden. Ook kunt u daarna zo nodig correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken of een beperking van de verwerking vragen.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/226-avg-pers-gegeven/U heeft het recht om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent of hoe er met een verzoek van u is omgegaan.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/klacht-behandeling/klacht-over/Aanvragen van een vergoeding voor schade door ontgronding. Een ontgronding verlaagt het maaiveld of de waterbodem door het afgraven van grond.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/ontgronding/Indienen van schade die is geleden door maatregelen die zijn uitgevoerd of plannen die zijn vastgesteld in het kader van Ontwikkelopgave Natura 2000.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/schade-maatregelen/Schadevergoeding voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van de provincie Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/schade-provinciaal/Vergoeding van schade door het wegpompen van grondwater of voor het toevoegen van water aan de grond.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/schade-na-onttrekken/De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat iedereen aan de overheid kan vragen om documenten openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid. U kunt aan de provincie vragen om informatie waar de provincie over gaathttps://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/verzoeken-informatie/Uitleg en aanpak over de aanvraag van een voorschot voor bijstand vanwege een (te late) beslissing door een gemeente.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/voorziening/voorziening/De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat iedereen aan de overheid kan vragen om documenten openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid. U kunt aan de provincie vragen om informatie waar de provincie over gaathttps://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/wo-verzoeken-info/177817Bezwaar tegen beslissing provincie Overijssel212517Dwangsom bij te laat beslissen222042Gepubliceerde beslissingen op Wob-verzoeken217412Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens189941Klacht over gedraging provincie Overijssel177823Ontgronding schadevergoeding223948Schade door maatregelen Natura 2000212516Schade door provinciaal handelen177820Schade na onttrekken grondwater of infiltratie water221537Verzoeken om informatie voor persoonlijk gebruik217754Voorziening onverwijlde bijstand212713Wob-verzoek (verzoek om informatie openbaar te maken voor iedereen) Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Footer 2021 Footer 2021 default-randblokken Blokken default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Adres Luttenbergstraat 28012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-17.00 uur Overijssel loket Bel: 038 499 88 99Open: ma-vrij 8.30-17.00 uurE-mail: postbus@overijssel.nlPostadres: Postbus 10078, 8000 GB Zwolle default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Privacy en archief170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging161369Informatie over Google Analytics en Cookieslink-1717378Archiefweb default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Direct naar129332Contact en route141801Bestuur184273Loket2Onderwerpen143105Cijfers, kaarten en onderzoek150864Persvoorlichterslink-1716949Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1837849_0, .img_pagvld_1837849_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1837849_0 { background-image: url( /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Toegankelijk van deze site Deze website is digitoegankelijk volgens de vereisten van WCAG 2.1 AA, vastgesteld op 1 juli 2020. link-1716984Certificaat van toegankelijkheid217904Toegankelijkheidsverklaring volg-ons Volg ons Volg ons follow-us blok Blok Titel Volg ons op default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Melding vage taal Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Header 2021 Header 2021 blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Starten met home 0 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Gedrag mobiele navigatie Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png logo-provincie-overijssel.png /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg logo-provincie-overijssel.jpg #img_pagvld_1837866_0, .img_pagvld_1837866_0 { width:296px; max-width:296px; height:80px; max-height:80px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0 { background-image: url( /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png ); } #img_pagvld_1837866_0.size_172px, .img_pagvld_1837866_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg ); } logo-provincie-overijssel.png Responsive 1 Afbeelding (svg) Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht
Facetten
Doelgroep
Type product

Contact

Bezwaar & klacht

Telefoon: 038 499 93 05
E-mail: klachtenenbezwaar@overijssel.nl

Informatie over WOB-verzoeken

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)
E-mail: NMM.DenHertog-Christen@overijssel.nl

Informatie over persoonsgegevens

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)
E-mail: fg@overijssel.nl

Informatie over schade

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)
E-mail: postbus@overijssel.nl

Schade melden? Vul het online formulier in