Bezwaar, klacht, informatie, schade


Bezwaar, klacht, informatie, schade Bezwaar, klacht, informatie, schade Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 20 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Type facet:ppc type product startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen resultaten gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk defaultrechterbalk Rechterbalk defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Bezwaar & klacht Telefoon: 038 499 9305 E-mail: klachtenenbezwaar@overijssel.nl Informatie over WOB-verzoeken Telefoon:038 499 88 99 (kies 4)E-mail: NMM.DenHertog-Christen@overijssel.nl Informatie over persoonsgegevens Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)E-mail: fg@overijssel.nl Informatie over schade Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)E-mail: postbus@overijssel.nl Schade melden? Vul het online formulier in Lay-out Lay-out Uitleg en aanpak van bezwaar maken tegen een schriftelijke beslissing van de provincie.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/bezwaar-beslissing/bezwaar-tegen/Aanvragers van een vergunning, ontheffing, subsidie of een bezwaarschrift hebben de mogelijkheid om de provincie een dwangsom uit te laten betalen op het moment dat de provincie te laat is met de beslissing op de aanvraag of bezwaarschrift.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/dwangsom-laat/Gepubliceerde Wob-verzoekenhttps://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/gepubl-wob-verzoeken/Voor de uitvoering van wettelijke en publieke taken gebruikt de provincie soms persoonsgegevens van u. Het is mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden. Ook kunt u daarna zo nodig correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken of een beperking van de verwerking vragen.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/226-avg-pers-gegeven/U heeft het recht om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent of hoe er met een verzoek van u is omgegaan.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/klacht-behandeling/klacht-over/Aanvragen van een vergoeding voor schade door ontgronding. Een ontgronding verlaagt het maaiveld of de waterbodem door het afgraven van grond.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/ontgronding/Indienen van schade die is geleden door maatregelen die zijn uitgevoerd of plannen die zijn vastgesteld in het kader van Ontwikkelopgave Natura 2000.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/schade-maatregelen/Schadevergoeding voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van de provincie Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/schade-provinciaal/Vergoeding van schade door het wegpompen van grondwater of voor het toevoegen van water aan de grond.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/schade-na-onttrekken/De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat iedereen aan de overheid kan vragen om documenten openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid. U kunt aan de provincie vragen om informatie waar de provincie over gaathttps://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/verzoeken-informatie/Uitleg en aanpak over de aanvraag van een voorschot voor bijstand vanwege een (te late) beslissing door een gemeente.https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/voorziening/voorziening/De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat iedereen aan de overheid kan vragen om documenten openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid. U kunt aan de provincie vragen om informatie waar de provincie over gaathttps://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/wo-verzoeken-info/177817Bezwaar tegen beslissing provincie Overijssel212517Dwangsom bij te laat beslissen222042Gepubliceerde beslissingen op Wob-verzoeken217412Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens189941Klacht over gedraging provincie Overijssel177823Ontgronding schadevergoeding223948Schade door maatregelen Natura 2000212516Schade door provinciaal handelen177820Schade na onttrekken grondwater of infiltratie water221537Verzoeken om informatie voor persoonlijk gebruik217754Voorziening onverwijlde bijstand212713Wob-verzoek (verzoek om informatie openbaar te maken voor iedereen) Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Footer Footer footerblokblokken Blokken footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Overijssel op sociale media  Facebook Flickr Instagram LinkedIn Twitter YouTube footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact & bezoekadres Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-19.00 uur Overijssel Loket: 038 499 88 99Loket open: ma-vrij 8.30-17.00 uur E-mail: postbus@overijssel.nlPostbus 10078, 8000 GB Zwolle footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Over uw Privacy170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Ga direct naar129332Contact en route141801Bestuur184273Loket2Onderwerpen143105Cijfers, kaarten en onderzoek150864Persvoorlichterslink-1495225Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1441513_0, .img_pagvld_1441513_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1441513_0 { background-image: url( /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 defaultlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Hoe toegankelijk is deze site? Deze website is digitoegankelijk volgens de vereisten van WCAG 2.1 AA, vastgesteld op 1 juli 2020. link-1312793Certificaat van toegankelijkheid217904Toegankelijkheidsverklaring defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Archief website Sinds 21 juli 2017 wordt deze website gearchiveerd. Dit archiefweb is te bekijken via overijssel.archiefweb.eu. defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Onduidelijke teksten op onze website? Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Header Header blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Starten met home 1 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Het logo van de Provincie Overijssel /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png het_logo_van_de_provincie_overijssel.png /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg #img_pagvld_1441522_0, .img_pagvld_1441522_0 { width:335px; max-width:335px; height:90px; max-height:90px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0 { background-image: url( /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png ); } #img_pagvld_1441522_0.size_172px, .img_pagvld_1441522_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg ); } het_logo_van_de_provincie_overijssel.png Responsive 1 zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta
Facetten
Doelgroep
Type product