Woo-verzoek (verzoek om informatie openbaar te maken voor iedereen)


Voor wie

Iedereen kan aan de provincie vragen om documenten openbaar te maken over publieke informatie.

Wat

De Wet Open Overheid (Woo) regelt dat u aan de provincie kunt vragen om informatie waar de provincie over gaat.

Waarvoor

De provincie maakt heel veel informatie uit zichzelf bekend. Bijvoorbeeld via het internet, persberichten, folders en brochures, advertenties in de krant, voorlichtingsbijeenkomsten. Als u dit onvoldoende vindt, kunt u bij de provincie om informatie vragen.

Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Dan krijgt u die informatie niet.

Voorwaarden

Hier leest u hoe u zo’n verzoek kunt doen. Ook leest u wat u kunt doen als u de gevraagde informatie niet, of maar een deel daarvan, ontvangt, en waarom dat zo is.

De tekst van deze pagina is algemene voorlichting, en geeft alleen de hoofdlijnen weer. U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen.

Is de informatie alleen voor eigen gebruik dan kunt u bellen, mailen of het formulier gebruiken op de pagina 'Verzoek om informatie voor persoonlijk gebruik'.

Wat u moet weten

Contact

Overijssel Loket

E-mail: postbus@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)

Gepubliceerde beslissingen op Woo-verzoeken

Samenvattingen van Woo-verzoeken en de besluiten hierop maken wij geanonimiseerd openbaar. Beslissingen op Woo-verzoeken van na juli 2019 kunt u vinden op onze site.