Voorziening onverwijlde bijstand


Voor wie

Iedereen die een bijstandsuitkering heeft aangevraagd bij zijn gemeente. Of aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voor iedereen geldt dat hij of zij:

  • langer dan 4 weken wacht op een beslissing over de bijstandsaanvraag
  • geen of een te laag voorschot krijgt

Wat

De provincie beoordeelt uw vraag om een voorschot en beslist daarover. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente of de SVB moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen.

Voorwaarden

  • U heeft een bijstandsuitkering aangevraagd bij uw gemeente.
    OF
  • U heeft aanvullende bijstand aangevraagd bij de SVB.
  • U ontvangt geen of te weinig voorschot en kunt de noodzakelijke middelen om van te leven niet betalen.
  • De gemeente of SVB heeft nog geen beslissing genomen over uw aanvraag.
  • U heeft het voorschot dringend nodig en u kunt niet langer wachten. De kans dat u de uitkering krijgt, is groot.
  • U werkt mee door het aanleveren van gegevens die de gemeente of SVB van u vraagt.

Aanpak

Wet- en regelgeving

Contact

Team Juridische Zaken

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)
klachtenenbezwaar@overijssel.nl

Postadres:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle