Schade door provinciaal handelen


Voor wie

Iedereen.

Wat

Wanneer u van mening bent dat u door toedoen of nalaten van de provincie Overijssel schade heeft geleden, dan kunt u een schadeclaim indienen en daarmee verzoeken uw schade te vergoeden.

Waarvoor

U hebt schade opgelopen door iets wat de provincie heeft gedaan of niet gedaan. Bijvoorbeeld schade door een sanering of een gebrek aan de provinciale weg. U kunt daarvoor een schadevergoeding aanvragen.

Aanpak

U vraagt schadevergoeding aan met het Schademeldingsformulier op deze pagina.

Om een schadeclaim in te vullen heeft u het volgende nodig:

  • Goede onderbouwing van de geleden schade, bijvoorbeeld door middel van een (herstel) factuur, of een accountantsrapport waaruit blijkt dat inderdaad (omzet)schade is geleden. Een taxatierapport van een makelaar of een rapport van een bouwkundige zijn goede onderbouwingen.
  • Een bewijs van bankrekening om voor een schade uitkering in aanmerking te kunnen komen. Dit bewijsstuk kan een kopie van een bankafschrift of bankpasje zijn of, bij telebankieren, een schermprint waarop de naam en rekeningnummer zichtbaar zijn.

Wet- en regelgeving

Vraag of contact

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Open: ma - vrij
8.30 uur - 17.00 uur
Telefoon: 038 499 88 99

Meer contactgegevens via de pagina contact.