Schade na onttrekken grondwater of infiltratie water


Voor wie

Eigenaren of gebruikers van onroerend goed zoals een huis, land of erf.

Wat

Vergoeding van schade door het wegpompen van grondwater (onttrekken) of voor het toevoegen van water (infiltreren) in de grond.

Waarvoor

Normaal gaat u naar de vergunninghouder toe in geval van schade. Er zijn situaties waarbij het niet duidelijk is wie de schade veroorzaakt. Dan kan de provincie de kosten vergoeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade aan:

  • gewassen
  • veedrenkputten
  • bossen
  • gebouwen
  • een ecologisch gebied

Voorwaarden

  • Voor de werkzaamheden is een vergunning verleend door de provincie.
  • U bent eigenaar of rechtmatig gebruiker van het onroerend goed.
  • Het onroerend goed ligt in de provincie Overijssel.
  • U heeft schade geleden door de onttrekking van grondwater of de infiltratie van water.
  • De grondwaterstand verandert door meer dan een onttrekking tegelijk. Onderzoek maakt niet binnen redelijke tijd duidelijk welke onttrekking de schade veroorzaakt.

Aanpak

U vraagt de schadevergoeding aan met het Schademeldingsformulier op deze pagina.

Vraag of contact

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Open: ma - vrij
8.30 uur - 17.00 uur
Telefoon: 038 499 88 99

Meer contactgegevens via de pagina contact.