Ontgronding schadevergoeding


Voor wie

Iedereen

Wat

Schadevergoeding voor schade door ontgronding.

Waarvoor

Een ontgronding verlaagt het maaiveld of de waterbodem door het afgraven van grond. Voor een ontgronding moet een vergunning worden aangevraagd. U lijdt schade als gevolg van het verlenen, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning.

Voorwaarden

U kunt schadevergoeding krijgen als aan een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • U bent aanvrager of houder van een ontgrondingsvergunning.
  • De vergunning is verleend door de provincie.
  • U heeft uw standpunt gemeld tijdens de openbare voorbereiding.
  • U heeft schade geleden, of u zult in de toekomst schade lijden door een beslissing over een ontgronding.
  • De schade behoort niet (geheel) voor uw rekening te komen.

Aanpak

U vraagt de schadevergoeding aan met het Schademeldingsformulier op deze pagina.

Wet- en regelgeving

Vraag of contact

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Open: ma - vrij
8.30 uur - 17.00 uur
Telefoon: 038 499 88 99

Meer contactgegevens via de pagina contact.