Procedure dwangsom bij te laat beslissen


Wat kunt u doen als Gedeputeerde Staten niet op tijd beslissen op uw aanvraag om subsidie of uw bezwaarschrift?