Dwangsom bij te laat beslissen


Voor wie

Vanaf 1 oktober 2009 hebben aanvragers van een vergunning, ontheffing, subsidie of een bezwaarschrift de mogelijkheid om de provincie om een dwangsom te vragen op het moment dat de provincie te laat is met de beslissing op de aanvraag of bezwaarschrift.

Waarom

Met de dwangsomregeling laat de overheid zien dat zij het belangrijk vindt om op tijd te beslissen en kwaliteit voor dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan.

Uitzondering

Er zijn omstandigheden waaronder de provincie geen dwangsom hoeft te betalen. Deze zijn opgesomd in de Algemene wet bestuursrecht, waarin de dwangsomregeling is opgenomen. Een belangrijke uitzondering is dat er geen dwangsom hoeft te worden betaald als vooraf met de aanvrager een schriftelijke afspraak is gemaakt over het verlengen van de beslistermijn.

Procedure

Contact

Team Juridische Zaken

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)
klachtenenbezwaar@overijssel.nl

Postadres:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle