Gepubliceerde beslissingen op Woo-verzoeken


Wob/Woo-verzoek

Een ieder kan een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) doen om documenten openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid. Op deze pagina vindt u de ingediende Wob/Woo-verzoeken en onze beslissingen op deze Wob (Wet openbaar bestuur)/Woo-verzoeken.

Wob/Woo-verzoeken 2022

Voorgaande jaren (2019, 2020 en 2021)

Wob-verzoeken 2021

Wob-verzoeken 2020

Wob-verzoeken 2019