Gepubliceerde beslissingen op Wob-verzoeken


Wob-verzoek

Een ieder kan een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) doen om documenten openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid. Op deze pagina vindt u de ingediende Wob-verzoeken en onze beslissingen op deze Wob-verzoeken.

Wob-verzoeken 2021

Wob-verzoeken 2020

Wob-verzoeken 2019