Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens


Samenvatting

Voor de uitvoering van wettelijke en publieke taken gebruikt de provincie soms persoonsgegevens van u. Het is mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden. Ook kunt u zo nodig verzoeken tot correctie of verwijdering van uw gegevens vragen.

Aanpak

Wilt u weten of de provincie Overijssel persoonsgegevens van u verwerkt of  een correctie- of verwijderverzoek indienen, dan kunt u uw verzoek indienen via:

  • Formulier inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens
  • Schriftelijk, zie adres onder Contact

Nadat u het formulier heeft ingevuld nemen wij bij eventuele onduidelijkheden contact met u op. In het geval dat wij daadwerkelijk persoonsgegevens van u verwerken, krijgt u van ons een overzicht van de gegevensverwerkingen.

Periode

De provincie is verplicht binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek om inzage in de verwerking(en), correctie van of verwijdering van uw persoonsgegevens een schriftelijke reactie te geven. Als het erg veel werk is om de gegevens te verzamelen dan kunnen wij deze reactietermijn met twee maanden verlengen.

Kosten

Een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is kosteloos.

Wanneer u ongegronde of bij herhaling buitensporige verzoeken indient, mag de provincie een redelijke vergoeding vragen voor de administratieve kosten van uw verzoek of uw verzoek weigeren.

Wetgeving

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de provincie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere geldende privacywet- en regelgeving. Meer informatie over uw rechten vindt u in de privacyverklaring.

Contact

Als u vragen heeft over het inzage-, correctie- of verwijderverzoek dan kunt u hiervoor contact opnemen met de provincie Overijssel. Onze contactgegevens vind u op de pagina Contact