Over Samen werkt beter

Gepubliceerd op 19 juni 2020

Zie ook:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Bianca Klein Woolthuis
Telefoon: 038 499 85 74
E-mail: b.kleinwoolthuis@overijssel.nl

Uitgelicht

Ondersteuning van SWB

Sinds de ondertekening van het akkoord Samen werkt beter in 2013 heeft de provincie het bestuurlijk overleg gefaciliteerd met medewerkers voor ondersteuning. Per 1 mei 2019 geven drie partners invulling aan deze taak, namelijk, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en LTO Noord.