Over Samen werkt beter

Gepubliceerd op 25 februari 2021

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met het secretariaat Natuur en Milieu.

Telefoon: 038 499 85 00
E-mail: secretariaatNM@overijssel.nl

Uitgelicht

Ondersteuning van SWB

Sinds de ondertekening van het akkoord Samen werkt beter in 2013 heeft de provincie het bestuurlijk overleg gefaciliteerd met medewerkers voor ondersteuning. Per 1 mei 2019 geven drie partners invulling aan deze taak, namelijk, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en LTO Noord.