Samen Werkt Beter: Natuur, Water en Biodiversiteit

Gepubliceerd op 14 juli 2020

Uitgelicht

akkerrandmais

In april 2019 heeft provincie Overijssel op verzoek van Provinciale Staten (motie Bakker c.s 20.06.2018) de staat van de biodiversiteit in Overijssel in kaart gebracht. Dit rapport is inmiddels aan Provinciale Staten aangeboden. Voor bepaalde soorten zien we herstel, maar voor andere soorten nog niet en is nog altijd sprake van achteruitgang. De terreinbeherende organisaties en LTO Noord willen zich inzetten voor het herstel van de biodiversiteit.

Lees meer over de Staat van biodiversiteit in Overijssel.