Samen Werkt Beter: Klimaat en energie

Gepubliceerd op 2 december 2020

Uitgelicht

klimaatakkoord

In 2018 organiseerden de ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken (EZ) klimaattafels. Aanleiding is het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Inzet is om dit akkoord te vertalen naar concrete doelstellingen en maatregelen in Nederland. Een eerste tussendoel richting Parijs is om de broeikasgasemissies in Nederland met 49% te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Wat is de stand van zaken en wat betekent de opgave voor Overijssel?

Lees meer ....