Woordvoerders per commissie

Hieronder vindt u de woordvoerders van de fracties voor de verschillende thema’s van Provinciale Staten.

Deelnemers aan een commissie zijn Statenleden of burgerleden van een partij die woordvoerder zijn van het onderwerp dat geagendeerd staat. Een commissie wordt voorgezeten door een voorzitter.

De eerstgenoemde persoon per partij is de eerste woordvoerder of contactpersoon van dat thema.