Over vergaderingen van PS

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

Notubox is een vergaderapplicatie. In deze vergaderapplicatie staat alle actuele informatie over en van Provinciale Staten. U vindt in Notubox de vergaderplanning, agenda's en alle ingekomen post. Ook kunt u in Notubox vergaderingen terugkijken, zien wat Statenleden hebben gestemd en vindt u besluitenlijsten.

De vergaderplanning

Op de kalender kunt u zien welke vergaderingen gepland staan, maar ook welke vergaderingen zijn geweest. Klik op het evenement om de agenda te bekijken.

Besluitenlijsten

Lees terug wat is besloten in de Provinciale Statenvergaderingen. Bijvoorbeeld of een motie is aangenomen of verworpen.

Ingekomen stukken

Statenvoorstellen, Statenvragen en -antwoorden, brieven van organisaties en inwoners.

Laatste vergadering

De laatste vergadering was de PS vergadering van 13 oktober.

De eerst volgende vergadering is: Statencommissiedag, 3 november.

Gezegd en gestemd

Per Statenlid kunt u zien wat ze gezegd en gestemd hebben. (I.v.m. corona is digitaal vergaderd, hierdoor ontbreekt deze specifiek informatie in deze periode.)