Informatiepakket Lijsttrekkers Overijssel

Op deze pagina vindt u het informatiepakket dat beschikbaar wordt gesteld aan alle Overijsselse lijstrekkers van de 19 deelnemende partijen aan de PS verkiezingen van 2023. Gezien de samenstelling van deze documenten voldoen ze voor een gedeelte nog niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Wij streven ernaar de stukken op deze site op korte termijn ook geheel W3C toegankelijk aan te kunnen bieden.

Namens Commissaris van de Koning Andries Heidema:

De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 staan voor de deur. Ze luiden een nieuwe bestuursperiode in waarin belangrijke keuzes voor de toekomst van Overijssel worden gemaakt. En waarin we samenwerken aan onze prachtige provincie waar het fijn wonen, werken en leven is!

Dit informatiepakket kunt u gebruiken tijdens en na deze verkiezingstijd. Het geeft zicht op de Overijsselse opgaven waar het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de provincie gezamenlijk hun handen vol aan zullen hebben in de komende periode.

Ik wens u de komende tijd veel constructieve debatten op de inhoud, waardevolle gesprekken en ons allen een mooi opkomstcijfer! Op naar een mooie samenwerking in Overijssel.

De lijst: