Hoe kan ik invloed uitoefenen?

Wilt u invloed uitoefenen op de Provinciale politiek? Dat kan! U kunt invloed uitoefenen op verschillende manieren. Lees op deze pagina meer over de verschillende mogelijkheden van burgerparticipatie.

Inspreken

Als u met Statenleden in gesprek wilt over een onderwerp, dan kan dat in één van de Commissies. U kunt uw mening kenbaar maken aan de Statenleden door gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken. U kunt zowel in gesprek met Statenleden over onderwerpen die op de agenda staan als over onderwerpen die niet op de agenda staan maar waarvoor u toch aandacht wilt vragen.

Iedereen in Overijssel heeft het recht om gebruik te maken van het spreekrecht. Wel is er een aantal spelregels. Zo kunt u alleen inspreken tijdens Commissies (niet tijdens PS vergaderingen) en is het niet de bedoeling dat Provinciale Staten met u een politiek debat of discussie voeren. Wilt u gebruik maken van het recht om in te spreken? Meld u dan uiterlijk 24 uur voor de Commissies aan bij de Statengriffie. Geef daarbij aan waarover u wilt inspreken. Desgewenst kunt u uw inspraak ondersteunen met een presentatie.

Zet ’t op de agenda

De Provincie heeft meer invloed op uw dagelijks leven dan u denkt! Daarom vinden we het belangrijk dat inwoners ook onderwerpen in de Statenvergadering ter sprake kunnen brengen. Provinciale Staten biedt daarom inwoners de gelegenheid om zelf onderwerpen op de PS-agenda te zetten. Dat noemen we een agenderingsverzoek.

Heeft u een agenderingsverzoek, bent u 16 jaar of ouder en wordt dit verzoek gesteund door 400 inwoners van provincie Overijssel? Dan kan het op de agenda van PS worden geplaatst.

Brief sturen

U kunt een brief sturen aan Provinciale Staten, bekijk hiervoor de contactgegevens van de Statengriffie. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat er met uw brief gaat gebeuren, wanneer u een inhoudelijk antwoord kunt verwachten en van wie dat antwoord komt.

Uw brief komt op het vergadersysteem NotubizVerwijst naar een andere website te staan. Daar kunnen de Statenleden uw brief raadplegen. Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens worden uw naam en adres daarbij weggelaten.

Statenleden benaderen

U kunt contact opnemen met één van de Statenleden. Deze kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon, het onderwerp voorleggen aan de fractie en het eventueel op de agenda van een Commissie plaatsen.

Stemmen

Eens in de vier jaar heeft u de mogelijkheid om te stemmen tijdens Provinciale Statenverkiezingen. U kiest dan de leden van Provinciale Staten: de volksvertegenwoordiging van de provincie. De eerstvolgende verkiezingen zijn 15 maart 2023. Kijk op www.overijsselkiest.nlVerwijst naar een andere website voor meer informatie. 

Uitdaagrecht

Inwoners van onze provincie zijn steeds beter geïnformeerd en willen meer meedenken- en doen. Om dit mogelijk te maken, kunt u nu de provincie uitdagen op haar uitvoerende taken wanneer u denkt dit beter te kunnen. We noemen dit het uitdaagrecht.

Rapport of petitie aanbieden

Wilt u een rapport of petitie aanbieden aan Provinciale Staten? Dat kan! Wel hanteren we hiervoor enkele spelregels.

Zo worden rapporten en petities alleen aangeboden aan één van de commissievoorzitters (de voorzitter van Provinciale Staten heeft dit aan hen gedelegeerd). Ook is het aanbieden altijd op de dag van de Statenvergadering, ongeveer 30 minuten voor de start. U moet zich hiervoor uiterlijk een week van te voren aanmelden bij de griffie.